Fekis ämneskonferens 17-18 oktober 2018 – Stockholm Business School

SBS bjuder in till 2018 års FEKIS-konferens. Tema för årets konferens är Företagsekonomiskt tänkande.

SE KONFERENSPROGRAMMET HÄR

SE SCHEMA FÖR KONFERENSEN HÄR

Det finns få tankesätt som präglar vår samtid på samma genomgripande vis som det ekonomiska. Det företagsekonomiska tänkandet är en särskilt betydelsefull del av det.

Med företagsekonomiskt tänkande menas att företagsekonomiska idéer, tankefigurer och bilder predisponerar, formar och särpräglar allt fler tankar, men även hur människors relationer till varandra och sig själva och till djur och natur tar sig uttryck. Något som ursprungligen skapats av och för företagare och ekonomer, för att beteckna och utforma ett instrumentellt kunnande, en specialistkunskap, har kommit att bli en kraft som inte bara påverkar, utan i grunden omformar människors och ekologiskt liv.

Årets företagsekonomiska konferens har detta som utgångspunkt: att företagsekonomi – på gott och ont – har allt med livet självt att göra. Utifrån detta ställs tre frågor:

  1. Vad handlar företagsekonomiskt tänkande om?
  2. Vad gör det med den tänkande?
  3. Hur formar det vår samtid?

Vid årets konferens har vi tre indelningar för företagsekonomiskt tänkande: forskning, undervisning och övrigt.

Sista dag att lämna förslag på session har passerat.

Vi ses i Stockholm 17-18 oktober.