A-nivån, fortsatta diskussioner/Tradition och förnyelse i den inledande kursen i företagsekonomi

1) Tillsammans med Gun Abrahamsson, Örebro, vill jag/vi fortsätta en diskussion kring ämnets A-nivå. Detta är ett ämne som jag/vi har diskuterat vid FEKIS 2016 & 2017 och som förtjänar en levande, pågående diskussion. Tänkbar titel är ””Tradition och förnyelse i den inledande kursen i företagsekonomi””. Här avser vi att diskutera ämnesinnehåll och pedagogisk utveckling kring den inledande kursen.

ANMÄL DIG SOM WORKSHOPLEDARE – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Jan Lindvall, Docent, Uppsala universitet, jan.lindvall@fek.uu