Att använda en taxonomi som grund för att bedöma studenters svar på tentamensfrågor

För att jobba strukturerat med betygssättning i till exempel en tentamen behöver du fundera över vilken nivå du och lärarlaget tycker är godkänt. Hur ser ett godkänt svar ut? Räcker det att studenten kan presentera osammanhängande fakta eller ska denna fakta knytas samman till en helhet? Det här kan förstås se olika ut i olika kurser, men det är likväl viktigt att du och lärarlaget har pratat om hur bedömningen ska ske innan en examination sker. En hjälp att strukturera tankegångarna är Biggs SOLO-taxonomi (Biggs, 2003). SOLO taxonomi (Structure of the Observed Learning Outcome) är en modell i vilken kunskap delas in i olika nivåer. Den första kunskapsnivån innebär att en person presenterar fakta som inte har med frågeställningen att göra (har inte förstått frågan) och den sista kunskapsnivån innebär en högre förståelse där vederbörande kan knyta samman viktiga fakta, kan dra slutsatser reflektera över frågeställningen i ett större sammanhang och t o m formulera nya teorier.

I den här sessionen presenterar vi hur vi på Högskolan Väst arbetar med Biggs SOLO taxonomi i våra kurser (främst tentamensfrågor) i extern redovisning.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Helén Holmgren, Adjunkt företagsekonomi, Högskolan Väst, helen.holmgren@hv.se