Banker är annorlunda!

Det finns lite forskning om banker som organisationer men desto mer om marknader. Detta kan påverka intressenters föreställningar om företagsekonomiskt tänkande.

I denna session kommer projekt med anknytning till banker att presenteras om ca 15 minuter vardera. Därefter kommer forskning om bank att diskuteras. Du som vill bidra med en presentation uppmanas till att anmäla dig.

Avsikten med denna session är flera. Session riktar sig till dig som vill presentera ett projekt. En annan avsikt är att diskutera framtida projekt med inriktning mot bank. Session riktar sig även till de som vill knyta kontakter med andra lärare och forskare eller till de som vill ta del av vad som händer inom bank forskningen i Sverige.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Gunnar Wahlström, Docent, Göteborgs Universitet, gunnar.wahlstrom@gri.gu.se