Den digitala generationen

Samhället är under förändring och digitalisering blir allt mer en naturlig del av
vardagen. Med detta i åtanke kommer nu en ny generation in i akademin och
börjar studera vid universitet och högskola. Denna generation är uppvuxen med
andra förutsättningar än tidigare generationer då de har haft en annan tillgång till
teknologi. Denna session kommer handla om hur utbildningen och
undervisningen kan anpassas efter generation Z utifrån ett studentperspektiv.
Sessionen kommer bestå av två delar och kommer hållas av
utbildningsansvariga från studentföreningar och kårer som är medlemmar i
nätverket U9. Först kommer en presentation hållas där U9 presenteras men
även ämnet och studentperspektivet. Den andra delen kommer bestå av en
paneldiskussion där ämnet vidare diskuteras. Panelen kommer bestå av
studenter, faculty och representant från näringslivet.

Sessionsansvarig: Emilia Ishak, Stockholms universitet, vicepresident@foreningenekonomerna.se