En kritiskt orienterad entreprenörskapsutbildning?

Entreprenörskap ses i regel som ett begrepp som ger akademin tillträde att lära unga människor att starta företag. Men skulle inte entreprenörskapsundervisning också kunna vara något annat? Som till exempel att diskutera och problematisera idén om den entreprenöriella, rationellt ekonomiska och ansvarsfulla människan och hur den idén kommit att underbygga vår tids medborgarideal, eller rentutav själva tanken om att vara människa. Eller kan det vara en möjlighet att koppla samman entreprenörskap med hållbar utveckling, men inte på ett normativt sätt som föreskriver hållbarhet som en ny lukrativ bransch, utan en undervisning som inte väjer för de glapp som uppstår mellan det ansvar som förväntas tas av individer, organisationer och stater.

Under de senaste sju åren har vi på SBS utvecklat kurser om entreprenörskap som söker problematisera entreprenörskap där vi, med hjälp av olika samhällsvetenskapliga teorier, bjudit in våra studenter att analysera olika entreprenörskapsfenomen ur ett sociologiskt perspektiv. Några av de tankevurpor, insikter och oväntade möten som uppstått delar vi med oss av i den nya boken ”Revitalizing Entrepreneurship Education”. Författarna beskriver i boken hur de introducerat entreprenörskap med koppling till frågor om reflexivitet, genus (klass och etnicitet), ’entrepreneurial self’, ansvar, hållbarhet, filosofi, kreativitet och sårbarhet. Syftet har varit att bättre förstå entreprenörskap, och att förflytta både lärare och studenter en ny plats där alternativa möjligheter kan bli synliga och alternativa beslut kan fattas.

ANMÄL DIG SOM WORKSHOPLEDARE – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Karin Berglund, Professor, SBS, karin.berglund@sbs.su.se