Företagsekonomin och jämställdheten: #metoo och sen då?

Hur bidrar det företagsekonomiska tänkandet till att reproducera ojämställda strukturer och kulturer i akademin – och i samhället? Hur bidrar bristande jämställdhet inom forskning och utbildning i företagsekonomi till ojämlikhet i samhället? Som företagsekonom är det vanligt att peka på problemen med nationalekonomers teorier och modeller – men vilket är vårt eget ansvar? Hur står det egentligen till med företagsekonomin och jämställdheten?
Vi inleder med ett urval reflektioner från den akademiska vardagen innan vi öppnar upp för allmän diskussion.

Sessionsansvarig: Karin Svedberg Helgesson, Docent, Handelshögskolan i Stockholm, karin.svedberghelgesson@hhs.se