Företagsekonomiskt tänkande i dagens prestationskulturer

Det företagsekonomiska tänkandet tränger sig ständigt djupare in i allt fler delar av våra liv, särskilt genom de prestationskulturer som har kommit att dominera allt fler arbetsplatser. I denna panel diskuterar deltagarna hur det företagsekonomiska tänkandet har förändrats sedan ’företagsmannens’ dagar,
hur företagsekonomiska principer och värderingar operationaliseras inom dagens prestationskulturer, och vilka möjligheter vi har för att leva ett oföretagsamt liv i ett prestationssamhälle där möjligtvis livets företagisering både är mer intensiv, mer subtil, och mer paradoxal än någonsin tidigare.

Sessionsansvarig: Torkild Thanem, Prof., Stockholms universitet, tt@sbs.su.se