Förkonferens för doktorander: Tema skrivande och karriär

16-17 oktober, Stockholms universitet

Förkonferensen vänder sig till doktorander inom området företagsekonomi. Årets tema är skrivande och karriär inom det företagsekonomiska ämnet och knyter an till ämneskonferensens tema för året som är Företagsekonomiskt tänkande. Som doktorand måste man ta hänsyn både till en lokal kultur kring skrivande och till vidare traditioner inom det företagsekonomiska ämnet. Till mer övergripande strategiska val om monografi eller sammanläggningsavhandling kan frågor om exempelvis stil och språk läggas. Olika dimensioner av detta behandlas under förkonferensen.

För deltagande doktorander är både för- och huvudkonferens kostnadsfritt. Vidare ingår lunch och middag dag ett på förkonferensen. Deltagarna står själva för resa till konferens samt uppehälle.

Antalet platser är begränsat och vid antagning kommer hänsyn tas till ambitionen att deltagarna både skall representera bredden i ämnet och den geografiska spridningen.

Konferensen arrangeras av Föreningen Företagsekonomi i Sverige i samarbete med Stockholms universitet.

ANMÄL DIG HÄR

Plats: Företagsekonomiska instititution, Stockholms universitet. Hitta hit

Lokal: rum 15:305, plan 3, hus 15

Lunch och middag på Värdshuset Kräftan (gångavstånd 5 min.)

Dag 1, 16/10

12.00 Lunch
13.00 Introduktion
14.00 Problemformulering med workshop, Johan Alvehus, Lunds universitet
15.00 Fika
15.30 Problemformulering med workshop fortsätter
18.00 Gemensam middag

Dag 2, 17/10

09.00 Från en redaktörs perspektiv, Hans Hasselbladh, Örebro universitet, moderator: Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet
11.00 Övergång till huvudkonferens