Grundstenar i ekonomprogrammet – logisk ordning och struktur

För några år sedan började vi på Högskolan Väst arbetet med att förbättra genomströmningen på ekonomprogrammet. Vid en genomlysning av programmet diskuterades bland annat ämnesprogression, hur studenterna förbereds inför kandidatuppsatsen och hur vi får studenterna att studera effektivt. Vår genomlysning utmynnade i den så kallade Vetenskapliga vågen, ett levande dokument där målen för ekonomprogrammet bryts ned i aktiviteter på kursnivå.

Ekonomprogrammet designades med en struktur där fortsättningskurser har en naturlig del i programmet med tanke på innehåll och progression i respektive delämne inom företagsekonomi. Även moment som tränar muntlig och skriftlig språkfärdighet finns angivna i den Vetenskapliga vågen, så att de kunskaper vi vill att våra studenter ska ha efter avklarad utbildning tränas under utbildningen.

Många av ekonomstudenterna kommer från studieovana hem. Tidigare präglades den första terminen av att studenterna hade svårt att ta det egenansvar som högre studier innebär. Numera har vi stort fokus vid uppstarten av programmet med studieteknik och gruppindelning där vi styr gruppsammansättningen, något som underlättar att snabbt komma in i högskolestudier.

I denna session presenterar vi hur vi arbetar på Högskolan Väst med utveckling av vårt ekonomprogram för att underlätta övergången från gymnasiet till högskolan, för att förbereda studenterna för uppsatsarbete och slutligen för yrkesliv. Vi presenterar även hur vi arbetar med så kallat kooperativt lärande och AIL (AIL – arbetsintegrerat lärande) i våra redovisningskurser.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Helén Holmgren, Adjunkt företagsekonomi, Högskolan Väst, helen.holmgren@hv.se