Hållbara Affärsrelationer (HAR): Transformativa styrmekanismer – möjlighet eller hot mot företagsekonomiskt tänkande hos SMEs.

Inom ekonomiavdelningen, Högskolan i Gävle, pågår forskningsprojekt inom plattformen Hållbara Affärsrelationer. Projekten riktas mot hur transformativa styrmekanismer påverkar små och medelstora företags (SMEs) affärsutveckling. De styrmekanismer som studeras rör ökade krav på digitalisering, utveckling av affärsmodeller, styrelsepåverkan och hållbarhetsrapportering. Speciellt sätts fokus på vilka möjligheter och hot som näringslivet möter och hur de inverkar på transformationen från institutionaliserade tänkesätt till att anpassa sig till nyare sätt att tänka, styra och agera i organisationer.
De utmaningar som nya styrmekanismer innebär ställer krav på företagsekonomisk forskning att kunna hantera näringslivets utvecklingsbehov. I sessionen diskuteras hur SMEs bättre kan anpassa sig till strategier kring hållbarhet, internationalisering och digitalisering? Vilka krav ställer det på forskningen?

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Aihie Osarenkhoe, Professor, Högskolan i Gävle, aoh@hig.se