Hur arbetar olika företagsekonomiska institutioner med sammanläggningsavhandlingen?

Det har varit tradition i företagsekonomi att skriva sin avhandling i form av en monografi. Detta håller dock på att förändras och idag skrivs cirka hälften av alla företagsekonomiska avhandlingar i formatet sammanläggningsavhandling. I denna workshop presenteras hur några företagsekonomiska institutioner arbetar med sammanläggningsavhandlingar. Har det blivit en etablerad form? Vilka krav ställs? Hur organiseras doktorandprocessen? Hur ser examinationen ut? Detta är exempel på frågor som kommer att diskuteras tillsammans med en inbjuden panel med representanter från några institutioner. Vi vill på FEKIS 2018 fortsätta den diskussion som vi har startat på FEKIS 2016 i Uppsala och på FEKIS 2017 i Malmö. Vi hoppas att vi detta år kan närma oss frågan om vi i Sverige borde ha snarlika krav och riktlinjer eller om respektive lärosäte skall utveckla sina egna. Vad tänker och tycker du? Välkommen att diskutera ett aktuellt ämne som många berörs av!

ANMÄL DIG SOM WORKSHOPLEDARE – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Caroline Wigren-Kristoferson, Docent, Lunds Universitet, Caroline.Wigren@fek.lu.se