Hur ska vi få bättre handledare i forskarutbildningen?

Vid FEKIS-17 genomförde vi ett rollspel där doktorandombudsmannen mötte vicerektorn för forskarutbildningen för att framföra klagomål rörande handledarna. Den finns att tillgå på adressen http://media.medfarm.uu.se/play/video/7814/ok. Filmen avslutas med att de båda kommer överens om att man borde ordna en panel vid nästa ämneskonferens för att diskutera problemen. Jag skulle därför vilja ordna en session, som inleds med visning av den tio minuter långa filmen och därefter en paneldiskussion med följande fyra studierektorer för forskarutbildningen i företagsekonomi:

Katarina Blomqvist, Uppsala universitet (katarina.blomkvist@fek.uu.se)
Charlotta Levay, Lunds universitet (charlotta.levay@fek.lu.se)
Lars Nordén, Stockholms universitet (lars.norden@sbs.su.se)
Stefan Sjögren, Göteborgs universitet (stefan.sjogren@handels.gu.se)

Sessionsansvarig: Lars Engwall, Professor, Uppsala universitet, Lars.Engwall@fek.uu.se