Jakten på de försvunna ämneskunskaperna – behöver vi en ämnesdoxa inom organisationsteorin på grundutbildningen i företagsekonomi?

Det råder koncensus inom lärarkåren angående vad studenterna i företagsekonomi bör ha för slags färdigheter med sig från utbildningen – tänka kritiskt, göra analyser, kunna reflektera, kunna formulera ett forskningsproblem, kunna inhämta och sovra i information är det ingen som sätter ett ”inte” framför. Vi undrar dock: Vad bör en färdig företagsekonom veta om organisationsteori? Denna diskussion är stagnerad och borta. På de fyra högskolor och universitet vi sessionsförfattare undervisat på förefaller ibland de organisationsteoriska kurserna inte ens handla om samma ämne. Ständigt betonas olika förmågor studenterna ska ha med sig medan ämneskunskaper i bästa fall kommer i andra hand. Samtidigt är ämneskunskaper en förutsättning för att kunna formulera ett forskningsproblem, för att kunna orientera sig i fältet och för att egentligen kunna kalla sig företagsekonom. Hur ska företagsekonomer kunna prata med varandra om de inte stått med fötterna i samma mylla under grundutbildningen? Och handen på hjärtat – om vi inte betraktar vissa ämneskunskaper som nödvändiga, hur ska vi då kunna försvara vårt delämne som en nödvändig delmängd i den företagsekonomiska utbildningen? Den här sessionen syftar till att testa tanken om, och i vilken utsträckning, vi behöver en ämnesdoxa inom organisationsteorin på grundnivå; vilka problem, möjligheter och utmaningar en sådan tanke har.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Emilia Kvarnström, PhD, Uppsala universitet, Södertörns högskola, emilia.kvarnstrom@fek.uu.se