Kan visualiseringen av studentuppsatser bidra till en hållbar samverkan? Vilka insatser leder till nyttiggörande?

Vad händer efter att studentexamensarbetet är klar, försvarat och även uppmärksammat? Vem läser och använder studentuppsatser? Uppsatsskrivningen förbrukar materiella och immateriella resurser som skapar värde. Vad kan det vara mervärde?
Hur och varför visualiseras och synliggöras studentuppsatser? Hur motiveras och förstärkas samverkan genom studentrörlighet? Kan den leda till nyttiggörandet?
Hur ska vi utveckla verksamhet och skapa en hållbar struktur för att regelbundet kommunicera uppsatser med det omgivande samhället?
Presenteras aktuellt material från utvecklingsprojektet som pågår på Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Dali Bitsadze Olofsson, Projektledare, Högskolan i Gävle, dali.b.olofsson@hig.se