Konstruktiv länkning – ett sätt att hitta den ”röda tråden” i din kurs

Ett väl genomtänkt kursupplägg och en examination som hänger ihop med kursens upplägg är viktigt för att dina studenter ska kunna nå kursmålen. Från första dagen i kursen till den sista examinationen behöver alla aktiviteter så som innehåll i föreläsningar, workshops, seminarier, inlämningsuppgifter och liknande ha en naturlig plats i kursen och samtidigt föra studenterna framåt mot examinationen.

Konstruktiv länkning (constructive alignment, Biggs & Tang, 2011) är ett systematiskt sätt att arbeta med aktiviteter under kursens gång för att på bästa sätt förbereda studenterna för examinationen och därigenom underlätta för dem att nå kursmålen. Konstruktiv länkning förutsätter att den som ska lära sig är delaktig i lärandeprocessen och det blir därför viktigt hur du som kursplanerare/lärare tänker kring de kursmål som ska uppnås.

I denna session presenterar vi hur vi på Högskolan Väst arbetar med konstruktiv länkning i våra kurser i extern redovisning.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Helén Holmgren, Adjunkt företagsekonomi, Högskolan Väst, helen.holmgren@hv.se