Kritiskt företagsekonomiskt tänkande – vad gäller saken?

Kritiskt tänkande betyder inte nödvändigtvis att något eller någon kritiseras; snarare brukar det beskrivas som en förmåga att betrakta skilda förhållanden ur olika synvinklar; rentav som ett förhållningssätt.

Frågan är vad företagsekonomer använder sitt kritiska tänkande (eller förhållningssätt) till.

 Handlar det om att problematisera eller nyansera bestämda förhållanden i samhället? Vilka i så fall?

 Handlar företagsekonomi framför allt om företeelser som företagsekonomerna själva (eller managementforskare i något annat land) har hittat på och som man förhåller sig kritisk till?

 Eller betyder det kritiska tänkandet att man ser organisatoriska företeelser ur olika synvinklar? Tar företagsekonomer i så fall oftast parti för chefer (som förväntas ”styra” sina organisationer)?

Dessa och liknande frågor kan belysas i en diskussion mellan några namnkunniga (och kritiska) män och kvinnor från olika universitet och högskolor. Korta, förberedda inlägg kan varvas med frågor från det intresserade auditoriet.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Karin Brunsson, Docent, Stockholm Business School, karin.brunsson@sbs.su.se