Middag

Middagen äger rum på Fjärilshuset på kvällen den 17 oktober. Vi hyr en buss för resan dit. Mer information kommer inom kort.