Organisation utanför organisationer

Hur ska vi förstå företags och andra organisationers omvärld? Ett vanligt antagande har varit att det är stor skillnad på organisation och omvärld och att de måste förstås utifrån olika teorier. I denna session ska vi peka på en likhet mellan formella organisationer och deras omvärld – de är bägge organiserade. Vi ska belysa hur organisationsbegrepp kan användas för att förstå inte bara formella organisationer utan också vad som händer utanför dem, t ex på marknader och i nätverk.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Nils Brunsson, Prof, Uppsala universitet, nils.brunsson@fek.uu.se