Paneldebatt om RI:s nya utbildningskrav för revisorer

Den 1 juli trädde nya regler i kraft i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer, och RI har ändrat föreskrifterna om revisorsexamen som kompletterar dessa krav. RI:s argument för förändringarna handlar om att alternativa utbildningsvägar möjliggörs så att kompetensbasen breddas, och att attraktiviteten för revisorsyrket ökar, liksom utbildningens kvalitet. Ett flertal universitet och högskolor har emellertid under våren lämnat in skarp kritik i sina remissvar på både regeringens och RI:s promemorior. Flera universitet och högskolor diskuterar med FAR om de ”lärandemål” som RI efterlyser för de ämnesområden som ska ingå i den teoretiska utbildningen. Låt oss tillsammans diskutera dessa förändringar i en paneldebatt med efterföljande diskussion.

ANMÄL INTRESSE ATT MEDVERKA I SESSIONEN HÄR

Sessionsansvariga: Gunilla Eklöv Alander, Stockholms universitet, gunilla.eklov.alander@sbs.su.se; Bino Catasus, Stockholms universitet, bino.catasus@sbs.su.se