Presentation, panel, workshop eller runda bord – vad är vad?

På en konferens kan du delta i och bidra till olika former av konferensaktiviteter och sessionsformer. På FEKIS 2018 tycker vi att det är viktigt att så många som möjligt av våra sessionsformer stimulerar ett aktivt deltagande. Men vad betyder egentligen de olika beteckningarna på sessionsformerna på just FEKIS 2018?

PRESENTATIONER

På en presentationssession genomför flera presentatörer varsin presentation. Alla presentationer har koppling till ett och samma övergripande ämne och varje presentation åtföljs av möjlighet för åhörarna att ställa frågor kring eller bidra med ett nytt perspektiv på presentationen.

PANELDISKUSSION

En paneldiskussion är en diskussion inför åhörare, kring ett specifikt ämne. Ämnet diskuteras gemensamt av ett antal paneldeltagare som bidrar med olika perspektiv på ämnet. En panel leds av en moderator och det ska finnas utrymme för åhörarna att ställa frågor till paneldeltagarna samt bidra med fler perspektiv på ämnet.

WORKSHOP

I en workshop ligger fokus på deltagaraktivitet. En workshop inleds av en presentation av ett specifikt ämne som görs av workshopledarna. Därpå följer praktiska övningar som involverar alla deltagare.

RUNDABORDS-DISKUSSIONER

En rundabords-diskussion inleds av en kortare presentation av de sessionsansvariga av ett specifikt ämne. Därpå följer diskussioner i mindre grupper- en vid varje bord – kring ett antal olika frågeställningar kopplade till ämnet. Vid varje bord finns en diskussionsansvarig som vid behov kan stimulera diskussionen kring en specifik frågeställning. Efter en angiven tid byter deltagarna bord/frågeställning. Ämnet och frågeställningar summeras på slutet av sessionen i en dialog mellan diskussionsansvariga och deltagarna.