Revisorsinspektionens förslag till nytt utbildningssystem

Framtida revisionen heter en flik på webbplatsen (https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/) för Revisorsinspektionen (RI), och där kan man läsa om åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisionen. Vidare att för detta krävs ett öppet samtal, och också akademin är central i dialogen.
Det låter allmänt progressivt, och spontant bör akademin naturligtvis delta i samtalet. En rad debattartiklar hösten 2017, på www.tidningenbalans.se, visar dock att de åtgärder som RI är i färd med att genomföra är allt annat än okontroversiella. Jan Marton finner i en krönika (Tidningen Balans 3.2018 s 38) det bekymmersamt att RI arbetar för att sänka kraven på kompetens hos auktoriserade revisorer, den totala utbildningstiden ska sänkas med en fjärdedel. Mera tillspetsat att det inte längre ska krävas högskoleutbildning med fördjupning i redovisning och juridik. Marton framhåller att högskoleutbildningens styrka är just ett fokus på konceptuell fördjupning.
Det som är på gång kan ses som det mest omvälvande sedan revisorsauktorisationen startade 1912, utifrån diplomering från Stockholms Handelshögskola. Vad akademin ska säga i dialogen är självklart en viktig fråga att diskutera, och olika synpunkter framfördes i debattartiklarna. En ännu mer påträngande fråga för oss inom akademin är implikationerna för de fördjupande kurserna i redovisning, och den närliggande juridiken.
Apropå dialog förs en sådan mellan akademin och FAR, och vid sessionen kommer en sammanfattning av hur långt den nått ges.

ANMÄL DIG ATT LEDA RUNDA BORDSSAMTAL – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Sven-Arne Nilsson, Ek. dr., Linköpings Universitet, sven-arne.nilsson@liu.se