Skiljer sig redovisningsteori från annan företagsekonomisk teori?

I samband med handledning av uppsatser/examensarbeten uppstår det ofta diskussioner mellan redovisare och andra företagsekonomer om vad teori är. I en paneldebatt med kunniga redovisare från olika universitet och högskolor görs ett försök att svara på bland annat följande frågor:

• Vad är redovisningsteori?

• Skiljer sig redovisningsteori från annan företagsekonomisk teori?

• Vilken medvetenhet bland studenter bör finnas kring redovisningsteori och hur den möjligen skiljer sig från annan företagsekonomisk teori?

Sessionsansvarig: Katharina Rahnert, Fil.dr., Handelshögskolan vid Karlstads universitet, katharina.rahnert@kau.se