Specialistkunskap + Bildning = Sant?

I den här sessionen ställer vi frågorna: Hur hittar vi balans mellan att arbeta med å ena sidan instrumentellt lärande, specialistkunskaper och isolerade modeller och å andra sidan helhetssyn, utifrånförståelse och kritiska perspektiv i grundutbildningen? Hur hittar vi pedagogiska upplägg och modeller för att integrera dessa på ett meningsfullt sätt? Exemplen som kort presenteras som underlag för diskussionen är Business Management C (HiG) – integration på c-nivå i en kurs i ledarskap och organisation där organisationsklassiker, historiska och samtida, ges sammanhang genom två grundläggande traditioner inom ämnet – neoklassiska och institutionella perspektiv på organisationer. Samt exemplet Marknadsföring och organisation A (UU) – integration mellan delämnena marknadsföring och organisation med tyngdpunkt på både grundläggande modeller och idén om utbildning som bildning. I den här sessionen ser vi gärna deltagare från företagsekonomiämnets samtliga delar för att addera erfarenheter från olika delämnestraditioner.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Pär Vilhelmson, universitetslektor, Högskolan i Gävle + Uppsala Universitet, pvn@hig.se