Tankande och tänkande – från begrepp till sammanhang i företagsekonomisk undervisning

Vi har bland kollegor vid olika lärosäten noterat en stark polarisering i två olika läger. Det ena lägret består av de som arbetar med forskning i form av kvalitativa data och tolkande företagsekonomi och det andra består av de som arbetar med kvantitativa data och analyserande företagsekonomi. Vi ser att denna polarisering också påverkar undervisningen och därför finns det ett tydligt behov att föra en diskussion kring denna polarisering. För att få denna diskussion att leda i en konstruktiv riktning har vi har valt att utgå från Foucaults distinktion mellan binärt och ternärt tänkande. Vår förhoppning är att denna distinktion kan utgöra ramverk för en konstruktiv diskussion, präglad av öppenhet och en möjlighet till syntes.
Kontaktperson: Rebecka Johansson, Universitetsadjunkt i ledarskap och organisation, Institutionen för Urbana Studier, Malmö Universitet. Rebecka.johansson@mau.se, Tel 040-665 77 53
Medverkande: Rebecka Johansson, Universitetsadjunkt i ledarskap och organisation, Institutioner för Urbana Studier.
Camilla Berntson, universitetsadjunkt i företagsekonomi, Institutionen för Urbana Studier

ANMÄL DIG SOM WORKSHOPLEDARE – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Rebecka Johansson, Universitetsadjunkt i ledarskap och organisation, Malmö Universitet, rebecka.johansson@mau.se