Vad är det för fel på New Public Management?

Ekonomiskt tänkande präglar dagens samhälle inte bara i företagen utan också i andra typer av organisationer. Inom den offentliga sektorn kallas detta New Public Management (NPM). Denna kritiseras ofta i debatten som något ont som drabbat offentliga institutioner, däribland universiteten. Man hänvisar till hur dessa organisationer styrs med märkliga mått med därpå följande dysfunktionella effekter på individernas beteenden. Samtidigt kan det inte förnekas att även offentliga institutioner bör hushålla med de resurser som medborgarna bidragit med genom sina skatter. Med dessa utgångspunkter skulle jag vilja leda en panel bestående av

Susanna Alexius, Stockholms universitet (susanna.alexius@score.su.se)
Emma Ek, Göteborgs universitet (emma.ek@spa.gu.se)
Bengt Jacobsson. Södertörns högskola (bengt.jacobsson@sh.se)
Tom Karlsson, Göteborgs universitet (tom.karlsson@spa.gu.se)

På grund av undervisningsengagemang för en av paneldeltagarna kan denna session endast genomföras första dagen.

Sessionsansvarig: Lars Engwall, Professor, Uppsala universitet, Lars.Engwall@fek.uu.se