Vad är företagsekonomi egentligen?

Företagsekonomi är i dag ett brett ämne. För hundra år sedan hette det handelsteknik och bestod till huvuddelen av undervisning i extern redovisning. Med tiden har ämnet till följd av företagens utveckling kommit att alltmer behandla frågor rörande intern organisation och externa relationer. Därmed har ämnet i allt högre grad kommit att basera sig på andra samhällsvetenskapliga ämnen såsom psykologi, sociologi och statsvetenskap samtidigt som ämnets studieobjekt är långt fler än företag. Inför denna utveckling ställs då och då frågan: Vad är egentligen företagsekonomi? Denna fråga skulle jag vilja behandla med hjälp av en panel bestående av

Ulla Eriksson-Zetterqvist, Göteborgs universitet (ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se)
Jan Löwstedt, Stockholms universitet (jan.lowstedt@sbs.su.se)
Fredrik Nilsson, Uppsala universitet (Fredrik.Nilsson@fek.uu.se)
Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm (Sara.Rosengren@hhs.se)
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde (stefan.tengblad@his.se)

Sessionsansvarig: Lars Engwall, Professor, Uppsala universitet, Lars.Engwall@fek.uu.se