Vad har företagsekonomin att säga om marknad och konkurrens?

Marknader och konkurrens är centrala begrepp inom företagsekonomin, och de har blivit än viktigare i och med vågen av valfrihetsreformer inom offentlig sektor. Trots att marknader och konkurrens är fundamentala företagsekonomiska begrepp har vi till stora delar överlåtit begreppen åt nationalekonomin. I denna session ställer vi frågan vad företagsekonomin kan säga om marknader och konkurrens. Vi hävdar att det finns både stor potential och samhällelig vikt för företagsekonomin att utveckla forskningen om marknader och konkurrens, och ger exempel på detta. Formatet är en paneldiskussion som utgår ifrån två nya böcker som behandlar just företagsekonomiska perspektiv på marknader och konkurrens.

Sessionsansvarig: Stefan Arora-Jonsson, Uppsala universitet, stefan.jonsson@fek.uu.se