Vår förståelse för olika vetenskapliga metoder inom företagsekonomi

Jag tänker mig att i denna session skulle vi kunna diskutera frågor som;

”Hur utvecklar vi de vetenskapliga metoder vi använder i företagsekonomi?”

”Hur får vi större förståelse för olika vetenskapliga metoder inom företagsekonomi?”

Detta med utgångspunkt i att företagsekonomi ligger långt efter många andra ämnen i användning och förståelsen för nya vetenskapliga metoder.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Anna-Carin Nordvall, Docent, Uppsala universitet, Campus Gotland, anna-carin.nordvall@fek.uu.se