Vetenskapens teori och praktik

Det är svårt att tänka, tala och skriva företagsekonomi utan att beröra vetenskapsteoretiska frågor av olika slag. Denna session vill lyfta de generella frågorna om vetenskapsteorins nya villkor utifrån ett praktikperspektiv. I en tid av globalisering med en stark samhällelig kontextualisering och samtidigt en formalisering av högre utbildning, utvecklas förnyade enhetsvetenskapliga ideal som utmanar vårt sätt att se på och undervisa i vetenskapsteori och metod. Det har blivit viktigt – kanske viktigare än på länge – att ställa och diskutera frågor som: Vad är egentligen vetenskap? Vad innebär postsanningssamhället för utmaningar för en vetenskap som strävar efter att positionera sig bortom objektivism och relativism? Vilka är företagsekonomins viktigaste vetenskapsteoretiska utmaningar? Vad innebär mängden av metodologiska nyansatser för vår vetenskapsförståelse? Har vetenskapen över huvud någon framtid?

I denna session samtalar Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi), Peter Svensson (Lunds Universitet), Ola Håkansson (Studentlitteratur) – fler samtalspartners tillkommer – om dessa (och andra) frågor relaterade till vetenskapsteori och vetenskaplig metod inom företagsekonomi med utgångspunkt från Studentlitteraturs bokserie ”Greppbar metod”.

Sessionsansvarig: Bengt Kristensson Uggla, Professor, Åbo Akademi, bengt.kristenssonuggla@abo.fi