Konferensetikett

Alla känner inte alla på FEKIS och flera kommer för första gången. Vi rekommenderar därför alla att presentera sig med namn och lärosäte när man ställer en fråga. Då blir det trevligare sessioner och lättare att knyta kontakter. Det är också viktigt att hålla sin programpunkt inom tilldelad tid, så att vi hinner med alla punkter.